Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige of CLB-arts
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Hoe het SPARK36-project zich verder ontrolt, lees je via dit bericht.

Mooi om weten is dat gegevens uit onderzoek, met medewerking van JGZ-werkers in Vlaanderen, de waarde van het SPARK-project alsmaar verder ondersteunen. En in Nederland werden nu ook gegevens over de lange termijn voorspellende waarde gepubliceerd.

Veel leesplezier,

Ann Keymeulen en Fabienne Theuwissen

Share this