Beste directie
Beste coördinator GLCE 
Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant 

 

Vormingsaanbod wordt breder open gesteld. Iedereen die in het CLB met jongeren werkt, is welkom!

 

In de vorige nieuwsbrief deelden wij jullie mee dat een nieuw vormingsaanbod voor het begeleiden van jongeren van start gegaan is. Ook dit jaar kan je je bijscholen rond verschillende boeiende thema’s die relevant zijn als je begeleidingen van jongeren voorziet. Denk aan thema’s als seksuele gezondheid, alcohol, drugs en gamen, suïcidepreventie, zelfverwonding (extra moment!), mentale gezondheidsbevordering via noknok.be (extra moment!) en opgroeiend en haperend eetgedrag.

Dit vormingsaanbod wordt vanaf nu ook breder opengesteld aangezien het ook op maat is van je collega’s van de psycho-pedagogische of maatschappelijke discipline. Lijkt dit iets voor je collega? Dan kan je je collega hiervoor verwijzen naar onze website.

De eerste vormingen van dit schooljaar komen er zo aan. Op 26 september 2023 zullen Sensoa en VAD handvaten geven om met jongeren over seksuele ontwikkeling, alcohol, drugs, en gamen in gesprek te gaan (Antwerpen). En op 25 oktober leert het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg hoe dat we signalen van suïcidaliteit capteren en bespreekbaar maken (Gent). 

Mocht je verdere vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren via info@vwvj.be.

 

Met vriendelijke groeten, 

Noëmi Hagemann 

Share this