Doorheen de website vind je items die enkel toegankelijk zijn voor leden.  Hier vind je ze opgelijst. Vanaf hier kun je ook makkelijk doorlinken.

NIEUWS EXCLUSIEF VOOR LEDEN VWVJ+

12 april 2024 - Nieuwsbrief voor leden VWVJ+

18 maart 2024 - Nieuwsbrief voor leden VWVJ+

19 februari 2024 - Nieuwsbrief voor leden VWVJ+

18 december 2023 - Nieuwsbrief voor leden VWVJ+

10 oktober 2023 - Nieuwsbrief voor leden VWVJ+

21 augustus 2023 - Nieuwsbrief voor leden VWVJ+

12 mei 2023 - Nieuwsbrief voor leden VWVJ+

21 april 2023 - REMINDER: Kom je ook naar de ledendag van 6 mei?

31 maart 2023 - Nieuwsbericht voor leden VWVJ+ 'VWVJ+ en ledendag 2023'

15 februari 2023 - Vacature 'Communicatieverantwoordelijke VWVJ'

3 februari 2023 - Nieuwsbericht voor leden VWVJ+

7 oktober 2022 - VWVJ-nieuws: boot in beweging!

21 juni 2022 - Presentaties ledendag VWVJ+/Algemene Vergadering van 13 mei 2022

2 juni 2022 - Beroepstitel voor jeugdarts?!

30 maart 2022 - Uitnodiging voor leden VWVJ+

2 maart 2022 - Ander huis? Nieuwe sleutel!


VORMING

Thema 'Horen'

Stand van zaken Standaard Gehoor 2013

Trainingen spelaudiometrie 2013-2014

Terugkomdag Standaard Gehoor 2016

 

Thema 'Zien'

Intervisie Visus 2010-2011

Vorming coördinatoren Visus 2012

Reflectiedag "Goede cijfers! Spiegel van ons dagelijks werk." 2014

Presentatie Rapport over de data van registratie door CLB's i.v.m. Visus 2021
 

Thema 'Groei en Puberteit'

Als groeien wat moeilijker loopt 2019

Training meten en wegen 2006

Studiedag "Een kind is te groot ..." 2007

Studiedag "Een kind is te klein ..." 2007

Studiedag "Als de puberteit op zich laat wachten" 2008

Intervisie groei, puberteit, gewicht 0910

Vorming coördinatoren Groei en Puberteit 2012
 

Thema 'Gewicht'

Vorming coördinatoren Standaard Gewicht 2012

Intervisie overgewicht en obesitas 2006

Intervisie Omgaan met eetstoornissen en gewichtsproblemen 2005
 

Thema 'Profylaxe bij infectieziekten'

Vorming Luizen en hun aanpak 2011
 

Thema 'Mondgezondheid'

Vorming coördinatoren mondgezondheid 2012
 

Doelgroep 'Leerlingen 3e secundair'

Gebruikersoverleg GLCE april 2023

Gebruikersoverleg GLCE februari 2023

Gebruikersoverleg GLCE november 2022

Gebruikersoverleg GLCE mei 2022

Gebruikersoverleg GLCE februari 2022

Jong en ... Geestig Gezond?! 2020

Als jongeren spijbelen 2006

Een lastige puber, een gril of iets meer? 2004
 

Doelgroep 'Eerste kleuters en hun ouders'

'Kleuters in ontwikkeling' 2019

Jong en ... Geestig Gezond?! 2020
 

Thema 'Ontwikkelen en leren'

'Preventie? Wat? Hoe? Zo!' 2018

Symposium 'Brain matters, nature and nurture' 2017

Symposium 'Focus op aandacht!' 2015

'Werkhouding in de klas: meer dan alleen maar concentratie' 2018
 

Doelgroep '(On)beperkt opgroeiend'

Redelijke aanpassingen op school voor kinderen met visuele of gehoorstoornissen of kinderen met een erg kleine gestalte 2016

Functionele integratie kinderen met een chronische aandoening 2012-2013

Kinderen met een handicap op school en het VN verdrag 2011

Zorg voor kinderen met epilepsie op school 2010

Het chronisch zieke kind op school 2004
 

JGZ Algemeen

Een denk- en inspiratiedag 'Stage in de jeugdgezondheidszorg' 2019

Beroepsprofiel van de jeugdarts in Vlaanderen aan u voorgesteld 2018
 

Thema-overschrijdend

Vierde VWVJ-Referatendag 2009

Derde VWVJ-Referatendag 2008

Tweede VWVJ-Referatendag 2007

Eerste VWVJ-Referatendag 2006

 

ARTIKELBESPREKINGEN

Artikel 'Omtrent therapietrouw bij occlusie voor amblyopie'

Artikel 'Dwang als zorg: onderzoek naar ervaringen bij anorexia nervosa'

Artikel 'Exercise-induced hypersensitivity syndromes in recreational and competitive athletes'

Artikel 'Exercise Improves Executive Function and Achievement and Alters Brain Activation in Overweight Children'

Artikel 'Moderate to vigorous physical activity and sedentary time and cardiometabolic risk factors in children and adolescents.'

Artikel 'Rapid growth in infancy and childhood an obesity in later life - a systematic review.'

Artikel 'Validity of parent-reported weight and height of preschool children measured at home or estimated without home measurement'

Artikel 'Development of adiposity in adolescence'

Artikel 'Belang van bloeddrukmetingen bij jongeren'

Artikels i.v.m. 'Diagnose en aanpak bij koemelkallergie'

Artikel 'Delayed introduction of lumpy foods to children during the complementary feeding period affects child's food acceptance and feeding at 7 years of age'

Artikel 'Atopy and age at first introduction of cow milk products and other food products'

Artikel 'Cerebral oxygenation is depressed during sleep in healthy infants when they sleep prone'

Artikel 'A highly efficacious pediculicide based on dimeticone'

Artikel 'A simple treatment for head lice: dry-on, suffocation-based pediculicide.'

Artikel 'Do headlice spread in swimmingpools?'

Artikel 'Scabies norvegica: diagnose en richtlijnen voor aanpak'

Artikel 'Effectiviteit van geconjugeerde meningokokken C vaccinatie'

Artikel 'Gluten interfereert met respons na hepatitis B vaccinatie bij personen met coeliakie'

Artikel over het 'deletie 1p36 syndroom'

Artikel 'Behandeling van fragiele-X-syndroom met acamprosaat: een revolutionaire ontwikkeling?'

Artikel 'Gestational age, birthweight and the risk of hyperkinetic disorder'

Artikel 'Attention Deficit Disorder and Epilepsy'

Artikel 'Neurofeedback for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder'

Artikel 'Television and Video Game Exposure and the Development of Attention Problems'

Artikel 'Association between child and adolescent television viewing and adult health'

Artikels 'Kindermasturbatie'

Artikel 'Verliesverwerking tijdens de adolescentie. Een aandachtspunt voor artsen'

Artikel 'Effectiveness of internet-based cognitive behavioural treatment for adolescents with chronic fatigue syndrome (FITNET)'

Bespreking 'Pediatrische Obsessief Compulsieve Stoornis'

Artikel 'Hypospadias'

Artikel 'De toenemende incidentie van hypospadie'

Artikel 'Topische behandeling met een sterke/potente corticoïdencrème op de niet-retraheerbare voorhuid'

Artikels 'The adolescent varicocele' en 'Paternity after adolescent varicocele repair'

Artikel 'The high scrotal ("gliding") testis revised'

Artikel 'Lichen sclerosus bij het kind: een vaak miskende diagnose'