De VWVJ wil graag een traditie opstarten en jou jaarlijks laten kennismaken met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de jeugdgezondheidszorg en je informeren over hoe het de standaarden vergaat. We bewaken hierbij steeds de relevantie voor de dagelijkse praktijk in de CLB.

Op 15.12.06 ging alvast de eerste VWVJ-referatendag door te Leuven. 

Programma

 • Thema 'Standaard Gehoor'
  Ontwikkeling Standaard Gehoor.
  Karen Van Doorslaer, VWVJ-medewerker
 • Thema 'Standaard Groei en Puberteit'
  Evaluatie van de richtlijn 'Het kind met late of vertraagde puberteit'.

  Kristin Van de Moortel, gediplomeerde gespecialiseerde studies JGZ
  Katelijne Van Hoeck, VWVJ-medewerker
  Evaluatie van de richtlijn 'Het te kleine kind'.
  Leticia Martinez Hernandez, gediplomeerde gespecialiseerde studies JGZ
  Katelijne Van Hoeck, VWVJ-medewerker
  Prevalentie en psychosociale impact van pubertaire gynecomastie.
  Liesbeth Walpot, gediplomeerde gespecialiseerde studies JGZ
 • Thema 'Standaard Gewicht'
  Bevraging 'Bijzondere initiatieven, projecten of samenwerkingsverbanden bij de aanpak van overgewicht en obesitas in de CLB.

  Ann Devriendt, VWVJ-medewerker
  Bevraging van de aanpak van overgewicht en obesitas in de CLB: 'Inventarisatie van de huidige praktijk'.
  Katelijne Van Hoeck, VWVJ-medewerker
 • Thema 'Standaard Mondgezondheid'
  Voorbereiding tot standaardisering van het CLB-onderzoek in het eerste leerjaar

  Hilde Snoeck, gediplomeerde gespecialiseerde studies JGZ
  Mondonderzoeken uitgevoerd door de CLB-arts: overzicht van de belangrijkste resultaten van de bevraging.
  Roos Leroy, VWVJ-medewerker
 • Thema 'Standaard Vaccinaties'
  Anouk Vanlander, VWVJ-medewerker
  Prof. Karel Hoppenbrouwers, Dienst JGZ en voorzitter VWVJ
 • Resultaten van de bevraging met betrekking tot de preventie en aanpak van ernstige anafylaxie bij vaccinatie van kinderen in het CLB.
 • Thema 'Standaard Visus'
  Uitvoerbaarheid van Kay 3m Crowded test en Ffooks Symbols test bij leerlingen met het syndroom van Down.

  Sigrid Jacobs, gediplomeerde gespecialiseerde studies JGZ
  De Ishihara-test in het kader van de screening naar kleurzinafwijkingen in het CLB: vergelijkend onderzoek bij gebruik van een oude of een nieuwe test.
  Meredith Verlooy, gediplomeerde gespecialiseerde studies JGZ
  Onderzoek naar de waarde van een verkorte Ishihara-test bij de opsporing van kleurzinafwijkingen bij kinderen van het eerste leerjaar.
  Els Desseyn, gediplomeerde gespecialiseerde studies JGZ
  Kleurzinonderzoek in het CLB: aanpassing van richtlijn wordt voorbereid! Een voorsmaakje.
  Cécile Guérin, VWVJ-medewerker

Presentaties

2006_12_15_ontwikkeling_standaard_gehoor_karen_van_doorslaer.pdf

2006_12_15_evaluatie_van_de_richtlijn_het_kind_met_late_of_vertraagde_puberteit_katelijne_van_hoeck.pdf

2006_12_15_evaluatie_van_de_richtlijn_het_te_kleine_kind_katelijne_van_hoeck.pdf

2006_12_15_prevalentie_en_psychosociale_impact_van_pubertaire_gynecomastie_liesbeth_walpot.pdf

2006_12_15_bevraging_bijzondere_initiatieven_aanpak_van_overgewicht_en_obesitas_in_clb_ann_devriendt.pdf

2006_12_15_bevraging_huidige_aanpak_van_overgewicht_en_obesitas_in_de_clb_katelijne_van_hoeck.pdf

2006_12_15_mondgezondheid_roos_leroy_en_hilde_snoeck.pdf

2006_12_15_resultaten_bevraging_preventie_en_aanpak_van_ernstige_anafylaxie_bij_vaccinatie_in_clb_karel_hoppenbrouwers.pdf

2006_12_15_uitvoerbaarheid_kay_3m_crowded_en_ffooks_symbols_bij_syndroom_van_down_sigrid_jacobs.pdf

2006_12_15_de_ishiharatest_vergelijkend_onderzoek_bij_gebruik_oude_of_nieuwe_test_m_verlooy.pdf

2006_12_15_onderzoek_waarde_verkorte_ishihara_voor_opsporing_kleurzinafwijkingen_bij_eerste_leerjaar_els_desseyn.pdf

2006_12_15_kleurzinonderzoek_in_het_clb_aanpassing_van_richtlijn_wordt_voorbereid_cecile_guerin_2.pdf

Bemerk: de eindverhandelingen van de afgestudeerden GGS Jeugdgezondheidszorg, waarvan verschillende presentaties een beknopte weergave zijn, kun je nalezen via de website onder de rubriek van de ManaMa JGZ

Wij danken alvast eenieder voor de enthousiaste medewerking en/of aanwezigheid op deze eerste editie.

Een tweede uitgave wordt gepland op vrijdag 7 december 2007!