N.a.v. de Standaard Groei en Pubertaire Ontwikkeling werden in 2006 verschillende trainingen voor CCLBverpleegkundigen georganiseerd omtrent betrouwbaar 'meten en wegen'. Het didactisch materiaal, t.t.z. de achtergrondsinformatie en de oefeningen om de vaardigheden in de vingers te krijgen, werden toen op CD ter beschikking gesteld.

Welnu, ook hieronder vind je dit materiaal. Het laat je toe om deze training zelfstandig of samen met enkele collega's te doorlopen. Handig voor nieuwe krachten, voor stagiairs of gewoon voor elkeen bij wijze van heropfrissing.

1. de gebruikte powerpoint 

  • de handouts
  • de powerpoint zelf,  voor wie hier graag over beschikt - voor bv. groepstraining binnen zijn CLBCLB

2. een werkboekje, dat zeker ook handig is wanneer je in groep de training doorneemt

3. de werkkaart 'te klein'

4. de werkkaart  voor groeivertraging bij meting na 1 schooljaar interval

5. de werkkaart voor groeivertraging bij meting na 2 schooljaren interval

6. enkele oefeningen die het belang van betrouwbaar werken illustreren