Sinds de update Standaard Vaccinaties - vaccineren voor CLB - (maart) 2013 gebeurden volgende aanvullingen en/of aanpassingen

augustus 2013:

29 november 2013 + correctie tabel 1 p.11 op 7 december 2013wijzigingen (16 pp) in hoofdstuk 2.2, 2.2.1,2.2.2,2.2.3,2.3.1;4.1.2.2,4.1.2.4; bijlage 3, bijlage 9

 • n.a.v. een mededeling van Zorg en Gezondheid i.k.v. de bewaring van vaccins;
 • n.a.v. het aangepaste advies van de HGR omtrent inhaalvaccinaties

10 januari 2014:

 • p.16: inlassing extra vraag over DTP
 • p.18: aanpassing tabel 5 en 6 (praktische schemata inhaalvaccinaties): n.a.v. limietleeftijd toediening DTPa-IPV vermeld in HGR-advies over inhaalvaccinaties 2013

26 augustus 2014: wijzigingen vnl. n.a.v. het gewijzigd vaccinatie-aanbod van de overheid op. 0, 2, 14, 15, 16, 18, 20, 40, 71, 92.

6 februari 2015: actualisering bijlage 6: Veelgestelde vragen beantwoorden aan jongeren, ouders en scholen

13 maart 2015: aanpassing van hoofdstuk 4.6.12 'Verwijderen van medisch afval'

7 augustus 2015:

 • p.16: antwoord ivm inhaalvaccinatie Nederlanders aangepast
 • p. 18: schema inhaalvaccinatie aangepast
 • p. 20: tabel simultaan vaccineren aangepast
 • p. 40: contra-indicaties anafylaxie aangepast
 • p. 53: SC vaccinatie: MMRVaxPro toegevoegd
 • p. 59: lokale bijwerkingen: toedieningsroute MMR aangepast
 • p. (73-)74: checklist: verwijderen afval aangepast
 • p. 93: overzicht tabellen en figuren: titel tabel 4-5-6 aangepast

28 augustus 2019: vnl. actualisering van de links en aanpassingen i.f.v. huidige vaccinatiekorf en het nieuwe decreet leerlingenbegeleiding

24 mei 2021: p. 11: onder 'inhaalschema voor partieel gevaccineerde kindereren', paragraaf beginnende met 'Voor DTP hoeft de 3de dosis aanbevolen in het eerste levensjaar niet ingehaald na de leeftijd van 1 jaar op voorwaarde dat ...' (zie nieuwsbericht van 24 mei 2021)

17 maart 2023: update richtlijn in zijn geheel, met als inhoudelijke wijzigingen:

 • p.18 en 21: HPV-vaccinatie nu ook als inhaalvaccinatie toe te dienen tot en met 14 jaar vanuit vaccinatiekorf Vlaamse overheid
 • p. 23: actualisering overzichtstabel simultane toediening van de vaccins uit de vaccinatiekorf
 • p. 18 en 21: toevoeging inhaalvaccinatieschema voor leerlingen ouder dan 18 jaar
 • p. 26: actualisering link op site van Wereldgezondheidsorganisatie met buitenlandse vaccinatieschema's

14 april 2023: update bijschrift tabel 1, 3 en 7 n.a.v. wijzigingen betreffende het inhalen van HPV

 • tabel 1: geldigheid reeds gegeven vaccinaties valideren
 • tabel 3: inhaalschema 6 t.e.m. 18 jaar
 • tabel 7: praktische voorbeelden inhaalschema's