Standaard Vaccinaties 2013 - Vaccineren voor CLB (update 2023)

Integrale en up-to-date tekst van de richtlijn
94 pagina's, update november 2023

Bemerk:

Voor algemene achtergrondinformatie over vaccinaties, voor de meest actuele informatie over vaccinatie in bijzondere omstandigheden (bv. prematuren, borstvoeding, zwangerschap, ...) en voor informatie over de interferentie tussen vaccins en immuunglobulines of bloedproducten kan een algemeen werk over vaccinaties geraadpleegd worden, namelijk:

  1. Handboek Vaccinaties, deel A: Theorie en uitvoeringspraktijk. R. Burgmeijer en K. Hoppenbrouwers. 2e herziene druk, 2011. Uitg. Van Gorcum
  2. Handboek Vaccinaties, deel B: Infectieziekten en vaccinatie. R. Burgmeijer en K. Hoppenbrouwers en F. van Gompel. 2e herziene druk, 2013. Uitg. Van Gorcum