Standaard Vaccinaties 2013 - Vaccineren voor CLB

Integrale en up-to-date tekst van de richtlijn
83 pagina's, laatst gewijzigd mei 2021

Bemerk:

Voor algemene achtergrondinformatie over vaccinaties, voor de meest actuele informatie over vaccinatie in bijzondere omstandigheden (bv. prematuren, borstvoeding, zzwangerschap ...) en voor informatie over de interferentie tussen vaccins en immuunglobulines of bloedproducten kan een algemeen werk over vaccinaties geraadpleegd worden, namelijk:

  1. Handboek Vaccinaties, deel A: Theorie en uitvoeringspraktijk. R. Burgmeijer en K. Hoppenbrouwers. 2e herziene druk, 2011. Uitg. Van Gorcum
  2. Handboek Vaccinaties, deel B: Infectieziekten en vaccinatie. R. Burgmeijer en K. Hoppenbrouwers en F. van Gompel. 2e herziene druk, 2013. Uitg. Van Gorcum