Over welke materialen dienen CLB-medewerkers te beschikken voor het uitvoeren van de richtlijnen in de Standaard Gewicht?

 

Concrete materialen voor het wegen, meten:

 

Werkkaarten ter ondersteuning van het beleid tijdens het systematische contactmoment:

Bemerk: voor wie in het 3e secundair met 'Gezond leven? Check het even!' werkt, is er ter ondersteuning ook de werkkaart 'GLCE & Standaard Gewicht' (update 02.2023)

 

BMI-curves met afkapwaardes voor overgewicht/obesitas en laag gewicht/zorgwekkend ondergewicht

Bemerk: 

  • Voor schoolgaande kinderen wordt de afkapwaarde (die het CLB-aanbod bepaalt) tot en met de leeftijd van 9 jaar 0 maand in de zone boven de verwachte BMI bepaald a.d.h.v. de gewichtsindex
  • Vanaf de leeftijd van 9 jaar 1 maand wordt de BMI gehanteerd, zowel in de zone onder als boven het verwachte gewicht.

Meer gedetailleerde uitleg vind je via het thema 'groei en puberteit' of via via de integrale richtlijn 'gewicht' (Praktijkleidraad voor systematische contacten)

 

Gespreksleidraden ter ondersteuning tijdens de contactmomenten (fiches Eetexpert, november 2019):