Obesitas betekent een toestand van overtollige ‘vet’opstapeling. Bij volwassenen spreekt men van obesitas boven een BMI-waarde van 30 kg/m2. Bij kinderen vanaf 9 jaar tot 18 jaar spreekt men van obesitas bij een geplotte BMI boven de bovenste grijze zone op de Vlaamse groeicurve 2004. Bij jongere kinderen spreekt met van obesitas bij een gewichtsindex van meer dan 140. Obesitas wordt beschouwd als een ‘ziektetoestand’ met rechtstreekse gevolgen voor de gezondheidstoestand en de levensverwachting.