Welke aandachtspunten er zijn voor de afname van de SPIN-test bij leerlingen in het buitengewoon onderwijs, kan je hier nalezen. Zoals steeds, maar voor deze leerlingen des te meer, is ook de nazorg na een SPIN-test maatwerk. Zo is het bijvoorbeeld bij een eerste onbetrouwbaar testresultaat niet steeds de beste aanpak om de SPIN-test te herhalen. Evenmin is de audiometrie een algemeen alternatief mocht de afname van de SPIN-test niet lukken.

Het is aanbevolen om het beleid bij een onbetrouwbare/afwezige test te bepalen in het licht van informatie over het functioneren van de leerling. Deze kan je vinden in het medisch dossier en het schooldossier van de leerling. Ook de ouders/jongere, CLB-collega’s en de school kunnen aangeven indien er een aanleiding is om gehoorvermindering te vermoeden of indien er andere aspecten van het functioneren opvallen die mogelijks verklaard kunnen worden door gehoorvermindering. Indien de verzamelde informatie  geruststellend is, dan zijn verdere stappen niet altijd nodig; in tegengesteld geval is het dan weer extra belangrijk om te sensibiliseren tot verder onderzoek. Of het gehoor dan best onderzocht wordt door het CLB  of meteen door een gespecialiseerd centrum, hangt af van de ernst van de problematiek, van andere kenmerken van de leerling en van de keuze van ouders/jongere.

De SPIN-test is een middel om één van de 3 doelstellingen van de standaard ‘Gehoor’, het tijdig detecteren van lawaaischade, te realiseren. Daarnaast is ook de detectie van gehoorverlies bij kinderen met een ontwikkelingsrisico één van de objectieven van deze standaard. Daarom is het in deze populatie belangrijk om in geval van twijfel steeds te verwijzen naar een gespecialiseerd centrum binnen het eigen netwerk. Voldoende informatie voor de NKO-arts en sensibiliseren en motiveren van de ouders bepalen mee de slaagkans van de verwijzing.

VWVJ - april 2022