De richtlijn 'horen' of Standaard Gehoor is er voor JGZ-werkers in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). De richtlijn stippelt uit hoe CLB het gehoor van schoolgaande jongeren evalueren.

In opdracht van de Vlaamse overheid, ontwikkelt de VWVJ richtlijnen voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de  JGZ . De richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwd.

In 2013 kreeg de Standaard Gehoor het fiat van de overheid. Vanaf september 2015 was de implementatie in alle CLB een feit.

De doelen van deze richtlijn voor CLB zijn:

  1. het tijdig opsporen van congenitaal en/of progressief neurosensorieel gehoorverlies bij jonge kinderen
  2. het tijdig opsporen van lawaaischade 
  3. het opsporen van (neurosensorieel of conductief) gehoorverlies bij kinderen met een zorg over de ontwikkeling