Het 'Draaiboek Infectieziekten CLB' is een evidence based leidraad voor professionelen. De regelgeving over profylaxe door CLB verwijst naar de maatregelen in het Draaiboek.

Een eerste deel van het Draaiboek beschrijft de algemene maatregelen voor scholen en CLB om verspreiding van infectieziekten te voorkomen.

Het tweede deel spitst zich toe op verschillende infectieziekten die relevant zijn voor het schoolmilieu en de specifieke maatregelen te treffen per infectieziekte.