Publicatie van deze inhoud: maart 2024.

Zelfstandig beoordelen van het gewicht door de verpleegkundige

Worden de meetresultaten in je CLB door de verpleegkundigen beoordeeld? Dan kan je gebruik maken van de procedures en staand orders die de VWVJ ontwikkelt en in afspraak met de CLB-netten op haar website ter beschikking stelt.

Voor meer toelichting bij de voordelen van het gebruik van een procedure, het wettelijk kader en de verdeling van de verantwoordelijkheden, kan dit document geraadpleegd worden. Beoordeelt de verpleegkundige in je CLB het gewicht zelfstandig? Dan kunnen deze procedure en staand order een houvast zijn voor opleiding, interne afspraken en subsidiaire samenwerking.

Terugbetaling voor de begeleiding door een diëtist

Op voorschrift van een arts (ook de arts actief in JGZ), wordt terugbetaling voorzien voor kinderen en jongeren van 2 tot 18 jaar.

Meer info vind je via: Terugbetaling van diëtetiek voor kinderen met overgewicht of obesitas | RIZIV (fgov.be)

Zie ook de website van het RIZIV voor de bepalingen omtrent het voorschrift (let wel: de term ‘huisarts en kinderarts’ dient op sommige plaatsen van de website nog vervangen te worden door ‘arts’).

Extra aanbod voor de zorg van kinderen en jongeren met obesitas door de oprichting van Pediatrische Multidisciplinaire Obesitascentra (PMOC)

Het aanbod voor kinderen en jongeren met obesitas wordt bepaald op basis van het gezondheidsrisico dat de obesitas met zich meebrengt (dus niet enkel op basis van de BMI). Dit wordt bepaald aan de hand van de EOSS-P inschaling die breed kijkt naar metabole, mechanische, mentale en sociale gezondheidsrisico’s.

  • Voor kinderen en jongeren met obesitas en een EOSS-P inschaling van 2 of 3 wordt gespecialiseerde begeleiding in een PMOC aangeboden (samen met een ambulant zorgtraject door de huisarts of kinderarts). Dit kan op verwijzing door de huisarts, kinderarts of de arts actief in de jeugdgezondheidszorg. Zie lijst van PMOC’s. De aanvraag voor terugbetaling wordt door het PMOC ingediend.
  • Voor kinderen en jongeren met obesitas en een EOSS-P inschaling van 0 of 1 kan de behandelende huisarts of kinderarts de expertise van een PMOC inroepen.

Meer info vind je via: Zorgtraject obesitas bij kinderen: multidisciplinaire zorg voor een betere behandeling van uw jonge patiënten | RIZIV (fgov.be)