Stap-voor-stap naar een helpend, helder en gedragen advies voor kinderen met een handicap of chronische aandoening? Enkele tools en tips voor de JGZ.

1. Het ICF-CY of International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version

Dit biedt een begrippenkader, een taal om de gezondheid en het functioneren van kinderen en jongeren te beschrijven. ICF is een universele taal en zorgt daarom ook voor een betere communicatie tussen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en in andere sectoren, alsook mensen met functioneringsproblemen.

Meer weten?

 • ​​Lees de introductie tot ICF
 • Maak kennis met de VWVJ-vorming 'Basismodule: Functionele integratie van kinderen met een chronische aandoening'
 • Doorloop de elektronische VWVJ-leermodules 'De introductiemodule ICF-CY' en 'De oefeningen bij de introductiemodule'
 • Blader door de elektronische versie van het ICF-CY
 • Raadpleeg het Nederlandstalig handboek:
  Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health. Children and Youth Version
  Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre
  ISBN 978-90-313-6005-5

2. HGD of Handelingsgerichte diagnostiek

Methodiek voor het proces van zorgvraag naar advies, met PRODIAGNOSTIEK als concretere uitwerking van de handelingsgerichte aanpak voor enkele specifieke zorgvragen

3. Zonodig een verslag (GC, IAC of OV4)

Dit is de neerslag van het functioneren van het kind d.m.v. de begrippen aangereikt in het ICF-CY én van de aanbevolen passende maatregelen vastgesteld na het doorlopen van een HGD-traject.

Lees hier waartoe het GC-, IAC- of OV4-verslag wordt opgesteld.

4. Onderwijs voor kinderen met een langdurige ziekte

Om kinderen die langdurig of veelvuldig niet naar school kunnen omwille van ziekte, zijn er diverse opties om toch van onderwijs te genieten:

 • (tijdelijk of permanent) onderwijs aan huis (TOAH  of POAH)
 • onderwijs via een ziekenhuisschool of in een K-dienst
 • Bednet (synchroon internet onderwijs)
 • onderwijs via organisaties van vrijwilligers

Lees er meer over  via Onderwijs Vlaanderen.

Of via PoZiLiV, het Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen In Vlaanderen, een door het Vlaams Agentschap Onderwijs erkend platform waarin alle spelers die onderwijs voor zieke leerlingen mogelijk maken verenigd zijn.

5. Medicatiebeleid op school

Kinderen met een chronische aandoening kunnen tijdens de schooldag medicijnen nodig hebben. Voor een correcte toediening zijn kinderen soms afhankelijk van derden. Zie het antwoord op één van onze veelgestelde vragen voor meer informatie over medicatiegebruik op school.