'(On)beperkt opgroeien', het kader

onbeperkt-opgroeien

Visie en regelgeving over personen met een handicap, een langdurige ziekte en/of chronische aandoening, inclusie en onderwijs.  

 1. Vlaanderen engageert zich om inclusie voor personen met een handicap een plaats te geven, ook in onderwijs.
  1. VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (2006)
   Alle Belgische overheden hebben in 2009 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd en moeten dit dus uitvoeren. Het verdrag bepaalt dat mensen met een handicap – 10% van de bevolking – recht hebben om volwaardig aan de maatschappij deel te nemen, dus ook aan het onderwijs. Artikel 24 van het verdrag zoomt in op onderwijs. Het stelt dat ratificerende overheden  'inclusief onderwijs',  'redelijke aanpassingen' en 'doeltreffende en ondersteunende maatregelen' voor personen met een handicap moeten waarborgen.
    
  2. Decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid (2008)
   Dit decreet schept een algemeen kader voor het Vlaamse beleid om gelijke kansen (op participatie in alle domeinen van de Vlaamse samenleving) en gelijke behandeling voor eenieder (ongeacht bv. handicap of gezondheidstoestand) te faciliteren. Het weigeren van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap wordt als een vorm van discriminatie beschouwd (artikel 15).
    
  3. M-decreet (2014): M staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
   Het M-decreet is een belangrijke stap in de vertaling van het VN-verdrag naar onderwijs. Het wil meer kinderen met een beperking een plaats in het gewoon onderwijs bieden. Ze krijgen het recht op redelijke aanpassingen om in een gewone school gewoon onderwijs te kunnen volgen. Redelijke aanpassingen zijn bijvoorbeeld het recht op laptops in de les, rekenmachines, langere toetstijden enz …

   Meer toelichting over het M-decreet en redelijke aanpassingen voor onderwijsprofessionals en voor ouders via Onderwijs Vlaanderen.
   Of lees de bijdragen in Klasse over het M-decreet.
    
 2. In Vlaanderen zorgt regelgeving ervoor dat leerlingen met een langdurige ziekte en/of chronische aandoening recht hebben op onderwijs aan huis of onderwijs via een ziekenhuisschool.
  Meer informatie hierover via het Trefpunt Onderwijs aan Zieke Kinderen of via Onderwijs Vlaanderen

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.