Leuven, 11 december 2015

Aan de verpleegkundigen, lid van de VWVJ,

 

BETREFT: OPROEP DEELNAME AAN BRAINSTORM OP 13 JANUARI 2016 IN AANLOOP VAN EUSUHM-CONGRES 2017

 

De 'VWVJ-werkgroep verpleegkundigen JGZ' kijkt vooruit! Graag wil de werkgroep bijdragen aan het eerstvolgende EUSUHM-congres dat gepland is te Leuven in september 2017.

EUSUHM staat voor European Union for School and University Health and Medicine en organiseert om de 2 jaar een congres. Een gebeuren waarin professionals in de JGZ elkaar ontmoeten, ervaringen en informatie uitwisselen. Een aangename boost voor wie werkzaam is in de JGZ. 'Innovatie in de Jeugdgezondheidszorg' wordt het thema van het congres in 2017.

Dat verpleegkundigen hun specifieke bijdrage leveren aan een kwaliteitsvolle en maatschappelijk verantwoorde zorg voor de jeugd, staat buiten kijf. Het congres biedt de gelegenheid aan verpleegkundigen om zich als autonome professionals te profileren.  De werkgroep verpleegkundigen JGZ wil dit ondersteunen.

Op 13 januari voorziet de werkgroep een eerste brainstorm van 16u tot 19u in VCLB Gent, Holstraat 95, 9000 Gent. We doen een warme oproep aan alle verpleegkundigen die VWVJ-lid zijn om hieraan deel te nemen.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Zie hiervoor onder de rubriek 'Vorming'


Tot dan?

Namens de VWVJ-werkgroep verpleegkundigen

Share this