Leuven, 25 januari 2016

 

Beste Jeugdgezondheidswerker
Beste VWVJ-lid of VWVJ-sympathisant

 

EEN NIEUW JAAR … EEN NIEUW VWVJ-LIDMAATSCHAP!?

Ook dit jaar ijvert de VWVJ* samen met jullie voor een sterke en kwaliteitsvolle jeugdgezondheidszorg.

Waarom lid worden?

Een sterke jeugdgezondheidszorg, daar ga je voor?! Alvast een goede reden om lid te worden. Graag slaan we de handen in elkaar.

En verder:

 • Als JGZ-werker wil je snel en makkelijk op de hoogte zijn van wat reilt en zeilt in het werkveld?
 • Misschien vind je het gewoon fijn om ervaringen uit te wisselen met collega’s?
 • Of denk jij ook graag mee over het pad naar een nog sterkere JGZ?

Wees welkom.

Wat zijn jouw voordelen als VWVJ-lid?

 • Je ontvangt onze selectie nieuws uit de JGZ-sector (nieuw) en alle VWVJ-nieuwsberichten
 • Je krijgt voorrang bij inschrijven voor VWVJ-vorming (nieuw)
 • Je wordt uitgenodigd op onze ledendag/algemene vergadering, een dag om collega’s te ontmoeten in een fijn kader, mee te beleven en te reflecteren over waar de VWVJ voor staat en gaat
 • Je kan mee helpen denken over een sterke JGZ door deel te nemen aan de projectgroep voor jeugdverpleegkundigen
 • De VWVJ-website ontsluit voor jou extra informatie (artikelbesprekingen, filmmateriaal, uitgebreide databank met artikels)
 • Je geniet korting op het tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg

Lid worden?

Surf naar www.vwvj.be > rubriek 'Lid worden' en laat jouw gegevens na.

Na registratie word je uitgenodigd de lidmaatschapsbijdrage over te maken:

 • Lidgeld per kalenderjaar: 60€
 • Studenten betalen ook. VWVJ-vormingen van een half dagdeel kunnen zij dan gratis volgen. Bij VWVJ- vormingen van een volledige dag genieten zij van een sterk gereduceerd tarief.

Van zodra jouw overschrijving ons bereikt, wordt de verruimde toegang op de website geactiveerd.
Voor wie zich abonneert op het Tijdschrift Jeugdgezondheidszorg en wenst te genieten van de korting als VWVJ-lid, graag contact met Els Herbots (via els.herbots@vwvj.be).

We wensen jullie in elk geval een fijne verderzetting van ‘jullie genereus supporterschap voor al wat een volgende generatie doet groeien en bloeien’.
 

Met vriendelijke groeten,

Voorzitter RVB: Moniek Dekeyser
Wetenschappelijk adviseur: Karel Hoppenbrouwers
Stafmedewerker: Els Herbots
Wetenschappelijk medewerkers: Monica Bulcke, Fabienne De Boeck, Ann Devriendt, Cécile Guérin, Ann Keymeulen, Katelijne Van Hoeck, Anouk Vanlander


*Waarvoor staat de VWVJ?

VWVJ staat voor Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg vzw. De VWVJ werkt als expertisecentrum ter bevordering van de kwaliteit van de preventieve jeugdgezondheidszorg.

Enerzijds is de VWVJ een ‘vereniging van leden’ die de centrale doelstelling heel genegen zijn. Anderzijds is de VWVJ erkend als ‘partnerorganisatie van de Vlaamse overheid’.

Als ‘partnerorganisatie in preventieve JGZ‘ krijgt de VWVJ de opdracht van de overheid om de realisatie van JGZ in de CLB te bevorderen. De VWVJ doet dit door adviesvragen van de overheid wetenschappelijk onderbouwd te beantwoorden, door methodieken en materialen te ontwikkelen ten behoeve van de CLB en door vorming aan te bieden.

De ‘ledenvereniging’ boog zich ondermeer over het volgende: Welke competenties zijn nodig om als jeugdverpleegkundige of als jeugdarts een betekenisvolle rol te kunnen opnemen in de huidige maatschappelijke context? Dit mondde uit in het ‘profiel van de jeugdverpleegkundige’. Voor jeugdartsen is het competentieprofiel samen met de stuurgroep ManaMa JGZ onder de loep genomen.

Onze contactgegevens:
Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging Jeugdgezondheidszorg
Kapucijnenvoer 35 blok d, 1e verdieping
3000 Leuven
tel.: 016 33 68 81
e-mail: info@vwvj.be
website: www.vwvj.be (in een fris kleedje vanaf de lente?)
IBAN: BE54 0688 9544 3197
 

Share this