Leuven, 24 juni 2015

Beste CLB-directie
Beste CLB-arts en verpleegkundige
Beste VWVJ-lid of sympathisant

Omdat de jaarplanning van de consulten een vroege vlucht neemt, geven we jullie graag al enkele data van het VWVJ-aanbod door. Inschrijven hiervoor kan nu reeds via de website.

Meer gedetailleerde informatie volgt later.

STANDAARD GEHOOR

Provinciale informatiemomenten

De standaard gehoor heeft officieel een startschot gekregen. Daarom voorzien we provinciale informatiemomenten die starten om 10u en eindigen om 15.30u.

 • Leuven: vrijdag 16/10/2015
 • Antwerpen: dinsdag 20/10/2015
 • Gent: vrijdag 23/10/2015
 • Hasselt: vrijdag 30/10/2015

We willen een deelname van zoveel mogelijk CLB mogelijk maken. Daarom houden we het aantal deelnemers per centrum even in de gaten. Moest die deelname in te grote getale zijn, nemen we contact op. Is de vraag groot, voorzien we bijkomende infodagen.

Terugkomdagen

In 2016 organiseert de VWVJ ‘terugkomdagen’. Een prima gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, knelpunten voor te leggen, materialen voor te stellen. Deze terugkomdagen richten zich eerder tot de coördinatoren van de standaard Gehoor. Zij kunnen de verzuchtingen en vragen van de collega’s verzamelen en voorleggen.

Voor de terugkomdagen zijn volgende data geprikt:

 • Leuven: vrijdag 4/03/2016
 • Gent: 11/03/2016
 • Antwerpen: 18/03/2016
 • Hasselt: 25/03/2016

 

INTERVISIE: VACCINATIES EN INFECTIEZIEKTEN
We bieden een gelegenheid van informatie-uitwisseling aan in Gent op 24/11/2015.
 

SYMPOSIUM: WAT ZIJN (REDELIJKE) AANPASSINGEN OP SCHOOL VOOR KINDEREN MET VISUELE - OF GEHOORSTOORNISSEN OF KINDEREN MET EEN ERG KLEINE GESTALTE

De introductie van het M-decreet confronteert ons nog meer dan anders met de noden van kinderen met ernstige leer- en gedragsproblemen. Evengoed hebben kinderen met visuele- of gehoorstoornissen, kinderen met groeistoornissen nood aan aanpassingen wanneer ze in het gewoon onderwijs school willen lopen.

Uiteraard biedt het ICF-raamwerk de meest geschikte contouren om in samenspraak de aanpassingen op maat van de leerling te ontwerpen. Op deze studiedag willen we inzoomen op de materialen en technieken (elektronisch, digitaal,…) die deze kinderen van dienst kunnen zijn om hun integratie in de gewone klas mogelijk te maken.

Op vrijdag 26/02/2016 onthalen we jullie graag in het Iers College in Leuven.
 

ALGEMENE VERGADERING VWVJ

Op zaterdag 19/03/2016 houdt de VWVJ haar algemene vergadering voor alle leden.
Hou die dag alvast vrij.

WERKGROEP VERPLEEGKUNDIGEN

Vorig jaar ontwikkelde een groep gemotiveerde verpleegkundigen een mooi "profiel van de jeugdverpleegkundige" (zie bijlage) Dit ontglipte niet aan de aandacht van ministers Vandeurzen en De Block: zij leverden erg positieve commentaren! Op deze flow wil de werkgroep verder werken en roept tegelijk ook op om aan te sluiten.

Interesse om mee te werken aan het sterker maken van de jeugdverpleegkundige? Neem voor meer informatie contact met Monica Bulcke via info@vwvj.be.

Alvast de data om aan te vinken:

 • woensdag 23/09/2015
 • woensdag 25/11/2015
 • woensdag 22/06/2016
  telkens van 16 tot 19u

EN WAT MET HET VWVJ-LIDMAATSCHAP?

Voor leden zowel als voor de vereniging blijkt het administratief eenvoudiger om een lidmaatschap per kalenderjaar te voorzien. Huidige VWVJ-leden krijgen aldus een verlenging van hun lidmaatschap tot en met 31 december 2015. Over de nieuwe lidmaatschapsvoordelen vanaf januari 2016 volgt later nader bericht!

Alvast een mooie afsluit van een wellicht intens werkjaar én een heel fijne vakantieperiode gewenst.

Met vriendelijke groeten,

het VWVJ-team

BIJLAGE: Profiel van de jeugdverpleegkundige

profiel_jeugdverpleegkundige_2.pdf

Share this