Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Samen met ons hoopvol uitkijkend naar een breder wordende horizon? 
Maak alvast kennis met het VWVJ-voorjaarsaanbod (zie bijlage). 

 

Gaarne tot een dezer,

Het VWVJ-team

aanbod_vwvj_voorjaar2021_r2.pdf

Share this