Leuven, 3 september 2010

 

Beste coördinator Standaard Vaccinaties,
Beste VWVJ-lid,

 

En jawel ... opnieuw een mededeling omtrent Vaccinaties.

Een opmerkzame CLB-er meldde ons dat de omschrijving van de groepen leerlingen die mogen gevaccineerd worden door het CLB in het buitengewoon onderwijs niet correct geformuleerd is in de info- en toestemmingsbrieven voor vaccinaties.

Het ministerieel besluit spreekt over "het leerjaar waarin het kalenderjaar begint waarin de leerling xx jaar wordt". Om deze bepaling correct en duidelijk te vertalen is deze nu in de brieven omgezet in een concreet geboortejaar,  dat elk schooljaar zal moeten aangepast worden.

De brieven die werden aangepast zijn:

  • info- en toestemmingsbrief DTPa-IPV
  • info- en toestemmingsbrief MBR
  • info- en toestemmingsbrief HBV
  • info- en toestemmingsbrief HPV
  • info- en toestemmingsbrief dTpa

Voor CLB die de vaccinatiebrieven voor dit schooljaar nog dienen af te drukken, gelieve de aangepaste brieven te raadplegen op vwvj.be > Vaccinatie > Aan de slag > Communicatiematerialen CLB.
De wijzigingen die dit meebrengt in de Standaard vind je gebundeld onder Vaccinatie > Wat is de richtlijn > Wijzigingen sinds lancering.

 

Met vriendelijke groeten,

Anouk Vanlander, wetenschappelijk medewerker VWVJ
Prof. Karel Hoppenbrouwers, voorzitter VWVJ

Share this