Leuven, 24 augustus 2010

 

Beste CLB-directeur,
Beste coördinator Standaard Vaccinaties,
Beste VWVJ-lid,


De HPV-vaccinatie voor meisjes van 12 jaar start dit schooljaar. Praktische informatie hierover krijgt u van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De VWVJ heeft gezorgd voor een voorbeeldbrief om toestemming te kunnen vragen voor de HPV-vaccinatie en een bevestigingsbrief voor na de vaccinatie. Ook de Standaard Vaccinaties werd aangepast in functie van de introductie van het HPV-vaccin. Brieven en aanpassingen zijn terug te vinden via vwvj.be > vaccinaties > aan de slag.
Meer informatie over baarmoederhalskanker en het HPV-vaccin kan u vinden via Zorg en Gezondheid. De aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) omtrent HPV dateert van 2007. Over enkele maanden zal een geactualiseerde versie verspreid worden.

Bij de lancering van de Standaard Vaccinaties werden papieren versies van de standaard verspreid. De standaard wordt frequent geactualiseerd. Om er zeker van te zijn dat iedereen in uw centrum een versie raadpleegt die up-to-date is, dienen de aanpassingen die aangekondigd worden via deze nieuwsbrief telkens worden opgenomen in alle papieren versies in uw centrum. Een eenvoudigere en groenere oplossing is om enkel nog de elektronische versie te raadplegen via vwvj.be > vaccinaties, deze is altijd up-to-date. Er kan via de website ook op een meer rechtstreekse manier gezocht worden naar specifieke onderwerpen.

Op dinsdag 14 september wordt het Draaiboek Infectieziekten CLB (2010) voorgesteld in een aula van Gasthuisberg in Leuven. Het draaiboek zal kort na de presentatie te raadplegen zijn via vwvj.be. Via de website zal dan ook materiaal aangeboden worden om u te helpen bij de implementatie van het draaiboek. Ga dus zeker kijken!

Op advies van CLB-medewerkers werden enkele nieuwe brieven ontwikkeld en een brief werd aangepast:
- bevestiging inenting polio (nieuw)
- bevestiging inenting meningokokken C (nieuw)
- bevestiging inenting hepatitis B (vermelding dat 2 dosissen voldoende zijn)
Deze zijn terug te vinden op de website via vwvj.be > vaccinaties > aan de slag.

Sinds de lancering van de Standaard Vaccinaties worden vaak gestelde vragen met hun antwoorden opgesomd in de rubriek ‘vragen van CLB’. De, zo nodig, geactualiseerde antwoorden en enkele nieuwe vaak gestelde vragen zijn er terug te vinden. Neem ondermeer het antwoord op 'Kan HPV-vaccin simultaan met andere vaccins gegeven worden?' onder de loep. Coördinatoren vaccinaties die via de website geen antwoord vinden op hun vraag, kunnen de vraag ook stellen in de rubriek ‘contact’ op de startpagina van de website.

 

Alvast van harte een aangenaam werkjaar gewenst,

Anouk Vanlander, wetenschappelijk medewerker VWVJ
Prof. Karel Hoppenbrouwers, voorzitter VWVJ

Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg vzw

Share this