Beste CLB-directie
Beste CLB-vaccinatoren
Beste VWVJ-lid of sympathisant
 

 
Vandaag weten we nog niet wanneer de lessen op school voor kinderen zullen hervatten. Toch is het belangrijk om al een plan te hebben voor de organisatie van de populatiegerichte vaccinatie van schoolgaande kinderen. De huidige pandemie herinnert er ons meer dan ooit aan hoe belangrijk groepsimmuniteit dankzij vaccinatie is. We willen er niet nog een epidemie bij van infectieziekten waartegen wel gevaccineerd kan worden!

Om het risico op infectieziekten die te voorkomen zijn door vaccinatie te beperken, roept de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op om vaccinatieprogramma’s verder te zetten. Zoals beschreven in het document van de WHO (zie bijlage), wordt het advies over de basisvaccinatie tijdens de COVID-19 pandemie bepaald door epidemiologische, operationele en contextuele kenmerken in elk land of regio. Kind en Gezin is ondertussen, na een korte onderbreking van 2 weken, opnieuw gestart met vaccineren. Uitstel van vaccinatie bij heel jonge kinderen houdt natuurlijk een hoog risico in op infectieziekten die door vaccins kunnen voorkomen worden. In tegenstelling tot kinderen op schoolgaande leeftijd, genieten ze nog niet van de bescherming van een eerdere primovaccinatie.

Onderstaande uitgangspunten van de VWVJ voor CLB kwamen tot stand op basis van de adviezen van de WHO en na overleg met Prof. Corinne Vandermeulen (KULeuven), Prof. Heidi Theeten en Prof. Pierre Van Damme (UAntwerpen).
 

Uitgangspunten voor het aanbod van de basisvaccinatie door CLB tijdens de COVID-19 pandemie:

 1. Volg de bestaande richtlijnen voor de preventie van COVID-19 infecties op tijdens de vaccinatie:
   
  • Enkel vaccinatoren die niet tot de risicogroep behoren (65 jaar of ouder, vaccinatoren met een chronische aandoeningen vragen advies aan de arbeidsgeneeskundige dienst) en geen symptomen van COVID-19 vertonen of minimum 2 weken klachtenvrij zijn, kunnen ingezet worden voor vaccinatie;
  • Leerlingen onder de 14 jaar worden door één gezonde volwassene begeleid (volwassene binnen de gezinscluster). Leerlingen met symptomen die kunnen wijzen op COVID-19 moeten thuisblijven en worden dus niet uitgenodigd voor vaccinatie;
  • Organiseer vaccinatie op afspraak zodat social distancing tussen de verschillende kinderen (en hun begeleidende volwassene) kan gerespecteerd worden. Voorzie 15 minuten per vaccinatie;
  • Vaccinatoren respecteren de respiratoire hygiëne, handhygiëne, dragen een mondmasker (omdat tijdens de vaccinatie social distancing niet gerespecteerd kan worden tijdens de vaccinatie) en respecteren onderling de social distancing. Zie bijlage voor meer informatie over de concrete hygiënemaatregelen;
  • Na vaccinatie dienen, zoals steeds, kinderen 15 minuten onder toezicht van een volwassene in de nabijheid van de vaccinator zittend te wachten met respect voor de social distancing.

 

 1. Vermijd massavaccinatie tot dat kinderen opnieuw les kunnen volgen op school;

 

 1. Vaccinatie tegen MBR wordt prioritair toegediend, indien dit nog niet is gebeurd. Omdat mazelen typisch in de lente voorkomt en momenteel nog steeds circuleert in België, is langer uitstel van vaccinatie geen optie. Er wordt aanbevolen om te kijken naar mogelijkheden om de vaccinatie individueel te geven, waarbij voorkomen moet worden dat er lange wachtrijen ontstaan.

  Op basis van de data uit Vaccinnet blijkt dat voor de meerderheid van de kinderen het vaccin tegen MBR dit schooljaar al is besteld: voor een cohorte die geschat wordt op 65000-70000 werden in de loop van het eerste trimester ruim 48000 en in de loop van het tweede trimester bijna 18000 dosissen besteld.

  Start, eenmaal de voorzorgsmaatregelen kunnen toegepast worden (zie punt 1), nadien zo snel mogelijk met de vaccinatie tegen MBR.

 

 1. Geplande individuele inhaalvaccinaties: voor leerlingen die nog niet beschermd zijn door een primovaccinatie is het niet aanbevolen te wachten met vaccineren tot kinderen opnieuw les kunnen volgen op school. Eenmaal de voorzorgsmaatregelen kunnen toegepast worden (zie punt 1) worden de individuele inhaalschemata verdergezet tot ook deze kinderen een basisbescherming hebben tegen infectieziekten die door vaccins kunnen vermeden worden.

 

 1. Voor andere vaccins die door CLB’s worden aangeboden kan gewacht worden tot wanneer kinderen opnieuw les kunnen volgen op school. Gezien de hoge vaccinatiegraad voor de andere vaccins in Vlaanderen verwachten we niet dat de bescherming tegen de andere vaccineerbare ziekten op deze manier onmiddellijk in het gevaar komt. Deze aanbeveling volgt met enige voorzichtigheid en moet herbekeken worden indien de scholen dit jaar pas in juni of niet meer zullen openen. In dit laatste geval kan uitstel naar volgend schooljaar overwogen worden, maar moet aan het begin van het schooljaar prioriteit gegeven worden aan de vaccinaties. Voor deze vaccins gelden volgende prioriteiten: 1. dTap (3SO) (omwille van het risico op een infectie door pertussis); 2. HPV (2de  dosis) en 3. DTaP-IPV (L1).

 

 1. Duidelijke communicatie voor burgers en vaccinatoren over het belang van vaccinatie tijdens de COVID-19 pandemie, het risico voor infectieziekten die voorkomen worden door vaccinatie en de voordelen van vaccinatie is essentieel. Dit wordt ook het thema van de Vlaamse Vaccinatieweek eind april 2020.

  Een voorbeeldbrief/inhoud voor andere communicatievorm voor vaccinatie tegen MBR in de periode dat kinderen nog geen les kunnen volgen op school, zal binnenkort op onze website beschikbaar zijn.

 

 1. Stel lijsten op van de cohorten die het aanbod voor vaccinatie dit schooljaar hebben gemist. Breng hiervoor de doelgroep kinderen die normaalgezien een vaccin zouden krijgen in in LARS (datum in de loop van dit schooljaar, keuze van de datum maakt verder niet veel uit) en registreer hierbij dat de leerlingen afwezig zijn. Dit helpt de administratie in de toekomst voor te bereiden.

 
Samen met de experten die geconsulteerd werden, is afgesproken om regelmatig overleg te voorzien zodat we kort op de bal kunnen spelen om te reageren op jullie vragen, suggesties of opmerkingen.

We hopen jullie met deze nieuwsbrief de nodige informatie te hebben gegeven om in tijden van het coronavirus een zorgvuldig en zorgzaam vaccinatiebeleid op te stellen.


Anouk Vanlander, VWVJ
 

Liever het volledige bericht met bijlagen in pdf? Download dit hieronder.

BIJLAGEN

 • Document van de WHO

guidance_on_routine_immunization_services_during_covid-19_pandemic_in_the_who_european_region.eng-final.pdf

 • Hygiënemaatregelen bij het vaccineren

vwvj_voorzorgsmaatregelen_vaccinatie_corona_20200415.pdf

 • Volledig nieuwsbericht met bijlagen

vwvj_nbvaccinatie_corona_20200416_metbijlagen.pdf

Share this