Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Deze nieuwsbrief bundelt antwoorden op enkele vragen die ook relevant lijken voor anderen. Vandaar dat we ze ook graag delen.

 

Zorgen SARS-CoV-2 varianten voor meer herinfecties?  

Een hoog-risicocontact van een COVID-19 geval dat zelf recent besmet werd met SARS-CoV-2 hoeft niet in quarantaine en opnieuw getest te worden. Op basis van recente wetenschappelijke literatuur is beslist om de  periode waarbinnen dit van toepassing is te verlengen van 8 weken naar 3 maanden. Zo dient een contact dat zelf een bevestigd geval van COVID-19 was, tot 3 maanden na de COVID-19 niet in quarantaine te gaan en getest te worden (zie vorige NB VWVJ).

Deze aanpassing geldt niet voor personen die naar België reizen na verblijf in Brazilië, Zuid-Afrika en (nu ook) India, waar brede circulatie is van virusvarianten die minder geremd worden door voorgaande immuniteit.

Deze wijziging riep bij enkele CLB-artsen vragen op omwille van de vrees voor herinfecties met varianten van SARS-Cov-2. In afstemming met Sciensano en het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid, volgt hieronder meer duiding over herinfecties.

Herinfecties zijn mogelijk, maar ze lijken zeldzaam. In tegenstelling tot de B.1.351 (Zuid-Afrika) of P1 (Brazilië) is er voor de B.1.1.7 (Verenigd Koninkrijk) geen vrees voor verhoogde kans op herinfectie.

Sciensano komt tot deze conclusie voor de Britse variant omwille van o.a. het feit dat die variant geen mutaties heeft die “immune escape” veroorzaken, dat plasma van genezen COVID-19-patiënten z’n werking behoudt en dat de werkzaamheid van de vaccins niet verminderd is in regio’s waar de Britse variant dominant is geworden.

Over de Indische variant is momenteel weinig gekend. Deze werd voorlopig enkel nog als geïmporteerde infectie in België vastgesteld.

Onderstaande grafiek (bron: meest recente rapport van Nationaal Referentiecentrum, 20/4/2021) toont dat het competitief voordeel van de varianten ten opzichte van de niet-variant voorlopig voorbehouden lijkt voor de Britse variant (geel). De circulatie van de Zuid-Afrikaanse (rood) en Braziliaanse (blauw) varianten is in België momenteel eerder beperkt.

 

Sowieso volgt Sciensano de groeiende wetenschappelijke informatie over de nieuwe varianten op de voet. Indien de toekomstige informatie over de Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse, Indische, … varianten dit nodig maakt, zullen de huidige richtlijnen aangepast worden.

Bij het vermoeden van herinfectie dient bij voorkeur het staal opgestuurd te worden naar het Nationaal Referentiecentrum voor sequencing. Labo’s zijn daarvan op de hoogte gebracht.

 

Een positieve PCR-test betekent dat de persoon besmet is. Is die dan ook automatisch besmettelijk op het moment van de test?

Onderstaande figuur (Sethuraman 2020) toont hoe ook na het verdwijnen van de symptomen, het resultaat van de PCR-test in nasofarynxuitstrijken nog weken positief kan blijven, veelal met een lage virale lading. Een positief testresultaat hoeft dus niet te betekenen dat de persoon nog infectieus is.

 

 

Meer informatie over de interpretatie van een PCR-test is te vinden op de website van Sciensano: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/rt-pcr-0

 

Hoe bepaal je de besmettelijke periode voor een asymptomatische persoon met een positieve zelftest en een positieve PCR-test?

Bij een positief resultaat van de zelftest dient de persoon zich te isoleren in afwachting van het resultaat van de PCR-test. Is de PCR-test ook positief, dan start het contactonderzoek en beschouwt men dat de persoon 2 dagen vóór de datum van de zelftest al besmettelijk was.

 

Hartelijke groet,

Anouk Vanlander

 

Share this