Beste directie
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste CLB-arts
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Sommige CLB’s kiezen ervoor om de COVID-19-meldingen ook in een excell-tabel te blijven registreren.  De oorspronkelijke versie van de excell-tabel van de VWVJ laat echter niet toe om de secundaire gevallen op (2-)wekelijkse basis te rapporteren. De secundaire besmettingen worden immers in de toekomst geregistreerd, na de melding.

Er is daarom een nieuwe versie gemaakt van de excell-tabel waarin meteen bij de melding gevraagd wordt of het al dan niet om een secundair geval gaat. Dit laat, indien gewenst, rapportage voor kortere periodes toe met zicht op de secundaire gevallen. 

Bijkomende aanpassingen in de nieuwe versie:

  • Aangezien de richtlijnen voor school en internaat sterk verschillen, is voor beide een afzonderlijke kolom voorzien
  • Er wordt gevraagd naar de provincie, niet meer naar de postcode
  • Er wordt gevraagd naar het schoolniveau, niet meer naar de leeftijd van de COVID-19-melding
     

Hopelijk kan deze versie van nut zijn voor de CLB’s die nog gebruik maken van de excell-tabel.

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this