Minisymposium 'Jong en ... Geestig Gezond?!'
met aansluitend Algemene Vergadering
(29 mei 2020, Brussel)


Beste VWVJ-lid of sympathisant
Beste CLB-directie
Beste CLB-verpleegkundige en CLB-arts

Graag nodigen we jullie uit op een minisymposium over (en voor een beter) mentaal wel-zijn bij onze jongeren.
Aansluitend vindt voor VWVJ-leden de Algemene Vergadering plaats.

Wat?
Feit …

  • de meerderheid van de Vlaamse jongeren zijn vrij tevreden over hun leven
  • een groeiend deel van de jongeren kampt echter met zelfmoordgedachten en/of stelt zelfbeschadigend gedrag

[HBSC Vlaanderen 2018 ,11 035 leerlingen van  het 5e leerjaar tot en met 6e middelbaar]

  • bijna 20 procent van de Vlaamse tieners heeft matige tot ernstige mentale problemen
  • sociale vaardigheden en een steunende omgeving zijn beschermende factoren

[SIGMA 2018-2019, 1 913 jongeren van het 1e, 3e en 5e middelbaar]

  • Early Life Stress - frequente of langdurige hoge stress tijdens het opgroeien van conceptie tot adolescentie - kan grote negatieve gevolgen hebben voor de psychische en lichamelijke gezondheid gedurende het hele leven. 

[F. Pijpers, Y. Vanneste, F. Feron. ‘Stress bij kinderen: hoe houden we het gezond?’ NCJ 2019]

 
En nu?

Wel, het decreet leerlingenbegeleiding geeft de CLB als opdracht leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij  en legt daarbij de focus op de totale ontwikkeling van de leerlingen én hun welbevinden [artikel 4].

Een mooie missie, waar we graag mee aan de slag gaan. Omdat we geloven in jongeren en hun gezin, in hun groei- en veerkracht én omdat we geloven in preventie en dat JGZ ertoe doet.

Jullie ook?
Kom dan op vrijdag 29 mei naar het JGZ-minisymposium ‘Jong en … Geestig Gezond?!’ en laat je samen met ons inspireren.

Prof. Inez Germeys (SIGMA-studie) verleent alvast haar medewerking. Je maakt ook kennis met de (eerste) resultaten van de studies gevoerd m.m.v. vele CLB i.v.m. de online vragenlijst 'Gezond leven? Check het even!' én de SPARK36.

Aansluitend is een lunch voorzien, een fijne gelegenheid elkaar te ontmoeten.

VWVJ-leden worden hierna vriendelijk uitgenodigd deel te nemen aan de Algemene Vergadering. Zo maak je kennis met het reilen en zeilen en de plannen voor de nabije toekomst van de VWVJ.


Kostprijs?
Gratis voor leden (minisymposium + lunch/netwerkmoment + algemene vergadering)
50 euro voor niet-leden (minisymposium)
65 euro voor niet-leden (minisymposium + lunch/netwerkmoment)


Geprikkeld om meer te weten of om deel te nemen?
Ga dan naar vwvj.be > vorming > 'Jong en ... Geestig Gezond?!'
Inschrijven kan vanaf vrijdag 14 februari.


Heel graag tot binnenkort,

Het VWVJ-team

Share this