Beste CLB-directie
Beste jeugdarts
Beste VWVJ-lid of sympathisant

 

Graag nodigen wij jullie uit voor de
Voorstelling van een 'Beroepsprofiel van de jeugdarts'.
Laat je prettig prikkelen!

op vrijdag 19 oktober van 9u30 tot 13u te Brussel

 

 

Wetenschap én maatschappij staan alles behalve stil. Dat is een feit en zet aan tot reflectie … over jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Doet JGZ er überhaupt nog toe? En zo ja, hoe? En wat is dan nodig voor een kwalitatief sterke JGZ - een JGZ die ertoe doet – in het licht van de huidige evoluties? Is hierin een (unieke) rol weggelegd voor jeugdartsen en zo ja, welke?

Welnu, twee schooljaren lang is dit door een enthousiaste groep van jeugdartsen onder de loep genomen. Noest denkwerk en geanimeerde discussie mondden uit in het neerpennen van een beroepsprofiel. Dit resultaat stellen we u met grote fierheid voor!

Een bijzonder effect van het beroepsprofiel is dat deelnemers van de werkgroep mochten ervaren dat ze een rol van betekenis hebben in de preventieve gezondheidszorg ongeacht de sector waar een jeugdarts wordt tewerkgesteld.

Graag willen we onze collega’s ‘aansteken’ met de gedachte dat de jeugdgezondheidszorg een toekomst heeft en dat de jeugdarts hierin een unieke bijdrage kan leveren.

HET PROGRAMMA

  • Waarom een beroepsprofiel voor de jeugdarts? Helpt (ons) dat? – Prof. K. Hoppenbrouwers
  • Hoe ging de werkgroep te werk? – Katelijne Van Hoeck
  • Laat ons het nu toch maar voorstellen: het profiel van de jeugdarts! – leden van de werkgroep
  • Hebben we het goed begrepen? Een kleine oefening – Katelijne Van Hoeck
  • Wat kan het beroepsprofiel betekenen in de context van het CLB?  De prikkel voor de praktijk -  leden van de werkgroep

 

WAAR EN WANNEER?

  • Koninklijke Bibliotheek (Royal Library Meeting Center) in Brussel (op 3 minuten wandelen van Brussel Centraal)
  • Vrijdag 19 oktober van 9u30 tot 13u

 

INSCHRIJVEN?

  • Via vwvj.be > vorming > Beroepsprofiel Jeugdarts

 

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!
 
Met vriendelijke groeten,
Katelijne Van Hoeck
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

Share this