Sinds januari 2014 is er niet langer sprake van het Omniostatuut en de klassieke verhoogde tegemoetkoming bij de ziekteverzekering. Er is nu 1 statuut 'verhoogde tegemoetkoming'. Lees meer over wie hierop aanspraak kan maken en hoe via de website van het RIZIV.

(zie ook het KB van 15 januari 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29 januari 2014)

Share this