Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

De aankondiging van de aangepaste richtlijnen omtrent corona (zie vorige nieuwsbrief) gingen zoals steeds gepaard met veel vragen. We kregen heel wat vragen over de sluiting van de klassen in het basisonderwijs en over het beleid binnen een gezin. Hier alvast een overzicht van enkele antwoorden.

 

In het kleuter- en lager onderwijs wordt de klas gesloten wanneer in de loop van één week meer dan 3 gevallen van COVID-19 gemeld worden binnen een klasgroep (leerlingen + leraar).

 • Wordt hierbij nog rekening gehouden met het herstelcertificaat?
  Ja. Een voorgaande infectie in de afgelopen 5 maanden wordt in rekening gebracht. Kinderen die beschikken over een herstelcertificaat mogen naar school blijven gaan.

 

 • Als de klas gesloten wordt, gaan de leerlingen ook 5 dagen in quarantaine. Wat met de leraar?
  Het beleid voor de leraar zal, net zoals bij andere hoog-risico contacten, bepaald worden door de vaccinatiestatus van de leraar. Een volledig gevaccineerde leraar zal op dat moment dus niet in quarantaine moeten. Als hoog-risico contact dient de leraar dan wel gedurende 10 dagen voorzorgsmaatregelen te respecteren, nl. geen contact met personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte, mondmasker dragen in binnenruimtes buiten de eigen woning en geen activiteiten waarbij het dragen van een mondmasker niet mogelijk is (bv restaurantbezoek).

 

Richtlijnen binnen een gezin voor kinderen die jonger zijn dan 12 jaar

Er worden 2 uitgangspunten gehanteerd:

 • Het kind volgt de quarantaineregels volgens de vaccinatiestatus van de (minst gevaccineerde) ouder;
 • Indien de index zich niet kan isoleren van het gezin (=continue bootstelling), wordt een zelftest aanbevolen 10 dagen na de afname van de positieve test/start symptomen van de index en dienen de voorzorgsmaatregelen gedurende 20 dagen gerespecteerd te worden.


Hieronder een illustratie van de uitganspunten aan de hand van 2 casussen.

Gezin van alleenstaande volledig gevaccineerde ouder met 10 jarige dochter, ouder test positief en kan zich niet isoleren:

 • Ouder gaat 7 dagen in isolatie en heeft bijkomend nog 3 dagen geen contact met personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte;
 • Geen quarantaine voor de dochter, indien ze asymptomatisch is;
 • Zelftest na 10 dagen + voorzorgsmaatregelen gedurende 20 dagen voor de dochter.

 

Gezin met 2 ouders waarvan één volledig is gevaccineerd en de andere niet. De ouder die niet gevaccineerd is, test positief en kan zich isoleren van de rest van het gezin:

 • De index gaat 7 dagen in isolatie en heeft bijkomend nog 3 dagen geen contact met personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte;
 • De andere ouder hoeft niet in quarantaine te gaan, maar respecteert wel de voorzorgsmaatregelen gedurende 10 dagen;
 • De zoon van 8 jaar gaat voor 10 dagen in quarantaine (cf. vaccinatiestatus minst gevaccineerde ouder) (kan vervroegd gestopt worden vanaf dag 7 mits dagelijkse zelftest tot dag 10);
 • De zoon van 8 jaar respecteert de voorzorgsmaatregelen gedurende 10 dagen.

 

Deze verduidelijkingen zullen zo snel mogelijk aangebracht worden in de documenten die beschikbaar zijn op onze website.

Ik wens jullie allemaal veel goede moed! Ooit gaat dit voorbij.

Hartelijke groet,

Anouk

Share this