Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

In deze nieuwsbrief vinden jullie nog meer nieuws over het test- en tracebeleid voor COVID-19.

 

Cluster in het secundair onderwijs

Bij 1 à 3 gevallen in een klas/week start je het contactonderzoek en bepaal je wie hoog- en laagrisico contacten zijn. Indien er meer dan 3 gevallen (of 25%) in een periode van 7 dagen worden gemeld in één klas, dan wordt de volledige klas als hoog-risico contact beschouwd en wordt het advies gegeven om:

  • in quarantaine te gaan in functie van de vaccinatiestatus (een volledig gevaccineerde minderjarige leerling hoeft dus niet in quarantaine te gaan);
  • 10 dagen lang voorzorgsmaatregelen te respecteren.


Er wordt dus niet meer gevraagd om na te gaan of de indexen hoog-risico contacten zijn van elkaar en of de gevallen gelinkt zijn.

Deze passage werd ook toegevoegd aan de documenten op onze website.

 

Interval basisvaccinatie - coronavaccin

Net als bij volwassenen kunnen het coronavaccin en een vaccin uit het basisvaccinatieschema op eenzelfde dag of met eender welk interval worden toegediend.

Indien ouders dit niet willen, krijgt het vaccin uit het basisvaccinatieschema voorrang.

 

Hartelijke groeten,

Anouk Vanlander

Share this