Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

BETREFT: brief voor hoog-risicocontacten in het secundair onderwijs

 

Sinds vorige week gelden nieuwe richtlijnen voor het test- en quarantainebeleid van gevaccineerde hoog-risico contacten (HRC). Er wordt voor hen tijdelijk maar één test voorzien.

De aangepaste brief voor HRC in secundaire scholen was toen meteen ook op onze website te vinden (zie vorig nieuwsbericht). In dit bericht, kan je meer duiding vinden bij de inhoud van de brief voor de HRC.

 

Test voor gevaccineerde HRC op dag 5

We adviseren om HRC te laten testen op dag 5 (en niet vanaf dag 3). Een besmette persoon test immers negatief indien de persoon zich op het moment van de testafname nog in de incubatieperiode bevindt.

 

Vroegtijdig verlaten van quarantaine op dag 4 mits dagelijks sneltest

In de richtlijnen die gepubliceerd worden door Sciensano is vermeld dat een HRC in afwachting van het PCR-resultaat de quarantaine al kan verlaten vanaf dag 4 op voorwaarde dat:

  • er dagelijks een zelftest wordt afgenomen tot het resultaat van de PCR-test is gekend;
  • het aantal contacten tot een minimum worden beperkt en contact met kwetsbare personen wordt vermeden.


Een school is een context waarin veel contacten plaatsvinden. Bovenstaande uitzondering was om die reden niet toegevoegd aan de brief voor HRC. Indien de school en het HRC kunnen voorzien dat het aantal sociale contacten tot een minimum herleid worden (bv. in een examensetting), lijkt de optie om de quarantaine vroeger te verlaten mits een dagelijkse zelftest, verdedigbaar.

Daarom is in de nieuwe versie van de brief voor HRC in het secundair onderwijs deze uitzondering toegevoegd.

 

Hartelijke groet,

Anouk Vanlander

Share this