Beste CLB-directie
Beste CLB-arts
Beste coördinator Draaiboek Infectieziekten
Beste VWVJ-lid of JGZ-sympathisant

 

Deze voormiddag vond een nieuw overleg plaats van de RMG waarin werd beslist over enkele bijkomende aanpassingen van de quarantainemaatregelen. In tegenstelling tot wat we eerder communiceerden via onze nieuwsbrieven, geldt voortaan dat:

 

Het herstelcertificaat (voorgaande infectie in de afgelopen 5 maanden) bij kinderen <12 jaar in rekening wordt gebracht bij een risicovol contact binnen het gezin.

Asymptomatische kinderen <12 jaar die een hoog-risicocontact hebben omwille van blootstelling aan een huisgenoot met COVID-19 en recent een COVID-19 infectie doormaakten (<5 maanden geleden) moeten, net als volwassenen, niet in quarantaine maar moeten wel bijzondere voorzorgen nemen, zoals strikt dragen van mondmasker in binnenruimtes (voor kinderen vanaf 6 jaar) en beperken van contacten, in het bijzonder met risicogroepen. 

 

Bij toepassing van de ‘noodremprocedure’ (= 4 besmettingen in 1 klas binnen 1 week tijd) in het kleuteronderwijs of het lagere onderwijs gelden omwille van de intense viruscirculatie strengere richtlijnen:

  • De klas wordt gesloten en alle kinderen en de leerkracht moeten gedurende 5 dagen in quarantaine.
  • Er zijn geen uitzonderingen. Ook de volledig gevaccineerde leerkracht dient een quarantaine te respecteren, evenals kinderen met een recente infectie.
  • Aansluitend aan de quarantaine moet nog gedurende 5 dagen verhoogde voorzichtigheid aan de dag gelegd worden met verder beperken van contacten en mijden van risicogroepen.

 

Deze aanpassingen zullen zo snel mogelijk aangebracht in de richtlijn voor COVID-19 alsook in de brief voor het basisonderwijs die op onze website te vinden zijn.

 

Hartelijke groet,

Anouk Vanlander

Share this