Dient de visus van elk oog apart gescreend te worden?

Ja.
Tot de leeftijd van 10 jaar dient gescreend te worden voor amblyopie (of 'lui oog').
Amblyopie wordt slechts opgespoord door een gezichtsscherptetest van beide ogen afzonderlijk uit te voeren. (Voor kinderen met bril of afdektherapie: zie volgende vraag.)

De kans op het ontwikkelen van een lui oog is het hoogst gedurende de eerste twee tot drie levensjaren, maar kan optreden zolang de visuele ontwikkeling niet volledig voltooid is, dit wil zeggen tot de leeftijd van 8 à 10 jaar. Rond deze leeftijd is de rijpingsperiode van het visuele systeem echter voorbij. Dit houdt in dat een achteruitgang van de gezichtsscherpte die vóór deze leeftijd ontstaat - en niet behandeld wordt - mogelijk een onomkeerbare schade aan de visuele functie veroorzaakt. Deze kritische periode voor het ontwikkelen van amblyopie is dus tegelijk ook de enige periode waarin amblyopie kan behandeld worden.

 

Wat met kinderen die reeds een bril dragen?

Een kind draagt een bril o.w.v. verminderde visus ... Zonder bril zal de gezichtsscherpte meestal verminderd zijn. 'Screenen' voor verminderd zicht (zonder bril) is hier dus niet de doelstelling. Het is wél de bedoeling de gezichtsscherpte mét bril te kennen. Dit is van belang voor het schools functioneren.
Daarom wordt de gezichtsscherpte mét bril en met beide ogen samen getest.

Steeds wordt, bij het meedelen van de resultaten aan de ouders, het belang benadrukt van het blijven opvolgen door de oogarts.

Soms zal de gezichtsscherpte niet optimaal blijken te zijn ... Ofwel dient de correctie opnieuw aangepast te worden, ofwel is een betere gezichtsscherpte niet mogelijk o.w.v. amblyopie, ofwel was dit zelfs de bedoeling van de oogarts (in de behandeling van amblyopie kan het nl. dat het goede oog tijdelijk een correctie krijgt die het minder laat zien, om zo het luie oogje te bevoordeligen).

In elk geval schrijven we naar de ouders:

  • resultaat 'zicht met bril'  + test die werd gebruikt
  • verder op te volgen door uw oogarts

Wat met kinderen waarvan één oogje is afgeplakt?

Een kind waarvan één oog reeds is afgeplakt, raden we aan de plakker op het oogje te laten en zo de gezichtsscherpte te bepalen. Opnieuw hebben we dan een relevant gegeven i.v.m. het schools functioneren.
Meestal zal de plakker op het 'goedziende oog' aangebracht zijn. Soms is het wenselijk dat de ogen afwisselend worden afgeplakt: dus een 'plakkertje op het luie oog' is niet steeds een vergissing ... . Het dient dan wel zo door de oogarts te zijn voorgeschreven. Indien je toch twijfelt of een oogje al dan niet 'verkeerdelijk' wordt afgeplakt, dan raden we aan contact op te nemen met de ouders en/of de oogarts om je verder te informeren.

Het is belangrijk dat kinderen met een 'lui oogje' regelmatig blijven gevolgd worden door de oogarts. De folder 'Een lui oog' kan dit aanmoedigen.

Hoe kan ik het best een oogje afdekken tijdens de visustest?

We raden de zelfgemaakte brillen af waarvan één glas afgeplakt is. De kans is groot dat de kinderen langs de zijkanten kunnen gluren.

Een oog afplakken met 'speciale plakkers voor het oog' is een goede manier, doch vrij duur.

De 'piratenlapjes' (o.a. te bekomen via de apotheek) zijn goedkoper en speelser, maar ook hiermee slagen kinderen erin om ernaast te gluren. Dit wordt niet langer meer aanbevolen.

In de handel vind je speciaal hiervoor bestemde stevige witte plastic brillen (de zgn. 'Leidse bril') die het oog goed occluderen en goed zitten d.m.v. een velcro-sluiting. Deze worden dan ook aanbevolen. Voor meer uitleg: zie Nieuwsbericht Visus 7.

VWVJ 2003 - update mei 2014