Nieuwsbericht Visus 7

23-05-2014

In dit bericht lees je de feedback van experten naar aanleiding van de reflectiedag "Goede cijfers! Spiegel van ons dagelijks werk." en verneem je meer over de nieuwe aanbeveling occlusie bij gezichtsscherptetest.

Leuven, 23 mei 2014


Aan de CLB-directie
Aan de coördinatoren Standaard Visus
Aan de VWVJ-leden


BETREFT: FEEDBACK EXPERTEN en NIEUWE AANBEVELING OCCLUSIE BIJ GEZICHTSSCHERPTETEST

Naar aanleiding van de reflectiedag "Goede cijfers! Spiegel van ons dagelijks werk." die de VWVJ op 25/4/2014 organiseerde, mochten we lovende feedback van enkele universitaire experten ontvangen i.v.m. de bereikte resultaten bij de toepassing van de Standaard VISUS in het CLB in het laatste decennium.

De feedback van deze experten is bijzonder belangrijk om de CLB-expertise inzake visusscreening verder te verfijnen. Uit hun reacties kunnen we enkele nieuwe leerpunten voor onze dagelijkse praktijk vergaren.

Zo liet men ons weten dat men in de praktijk inderdaad ervaart dat de screening veel verbeterd is tegenover vroeger (10-15 jaar geleden). Het aantal onnodige verwijzingen is beperkt. En het komt zelden voor dat een kind te laat door de oogarts wordt gezien. In dit laatste geval ligt de oorzaak meestal bij één van onderstaande redenen:

  • Het gebeurt enerzijds dat ouders het bezoek aan de oogarts uitstellen ondanks de verwijzing van het CLB, ofwel dat ze hiermee naar een (alternatieve) opticien gaan in plaats van naar een oogarts. Dit bevestigt het belang van een goede opvolging van de verwijzingen door het CLB.
  • Anderzijds blijkt dat te laat doorverwezen kinderen toegeven te hebben “gepiept” met de occlusie van hun goede oog bij vorige CLB-onderzoeken! Hieruit leren we dat de huidige werkwijze om één oog af te dekken bij de afname van de visustest niet altijd optimaal is.


Dit leidt ons naar een nieuwe aanbeveling hieromtrent, met name het gebruik van de “occlusiebril van Leiden” (klein model) in plaats van de vaak gebruikte zeeroverlap. Een ander valabel alternatief is het gebruik van occlusiepleisters, maar de kostprijs hiervan is veel hoger (€ 0.90 per stuk).

Leidse bril  of occlusiepleisters voor afdekken bij oogtest
Aanbevolen materiaal om één oog af te dekken bij afname van de CLB-visustest: occlusiebril van Leiden (links) of occlusiepleisters (rechts)


De voordelen van de occlusiebril van Leiden:

  • Hij is omkeerbaar waardoor je met één bril beide ogen apart kan testen;
  • Het kind kan er niet langs kijken, tenzij met een zeer uitgesproken en duidelijk zichtbare torticollis;
  • Hij bestaat in 2 maten (groot en klein). Het kleine model is groot genoeg voor alle kinderen van kleuter- en lagere school.
  • Op onderstaande foto’s ziet u duidelijk dat de bril goed aansluit, ongeacht de leeftijd van het kind (enkel klein model getoond);
  • Hij kan ook bovenop de eigen bril van het kind gebruikt worden, wat echter enkel van nut is bij de oogarts (en dus niet voor het CLB)
  • Deze occlusiebril is gemaakt uit duurzaam en wasbaar materiaal. We vernemen dat hij jarenlang zeer intensief wordt gebruikt in universitaire diensten, zonder slijtage. Na meer dan 10 jaar van goede dienst wist men een van de lintjes - dat begon te verscheuren - zelf te vervangen door een ander stukje stof.
  • Het kleine model is opnieuw beschikbaar in België (zie verder).


Waar en hoe dit model van occlusiebril aankopen?

De verdeler in België is Vaassen, Elisabethlaan 244, 8400 Oostende.
Tel. +32 (0)59 70 25 83 - Fax +32 (0)59 510085
e-mail: jp@vaassen.be
Referenties:
o Occlusiebril van Leiden, klein model: Art.n° MW-0040
o Occlusiebril van Leiden, groot model: Art.n° MW-0041
Huidige prijs: € 63.5 (inclusief btw) per stuk - Bij groepsaankoop vanaf 30 stuks, korting van 5% + extra financiële korting van 2% bij betaling factuur binnen de 2 weken.

Mila met Leidse bril in vooraanzicht met matchplaat voor Kay-test op schoot
Mila, 3j

Mila met Leidse bril vooraanzicht      

Eline, 4.5j  

Matheo met Leidse bril vooraanzicht

Matheo, 5j 

Mathias met Leidse bril zijaanzicht

Mathias, 7j

Mila met Leidse bril in zijaanzicht met matchplaat voor Kay-test op schoot

Mila, 3j      

Foto’s gepubliceerd met de schriftelijke toestemming van ouders. Met dank aan Nancy Lagrange (orthoptist UGent) voor haar bijdrage.

 

Met vriendelijke groeten,

Cécile Guérin
Wetenschappelijk medewerker VWVJ

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht