Het Prodiaprotocol Motoriek biedt een kader bij zorgvragen i.v.m. 'bewegen en hanteren'

Het 'Protocol diagnostiek bij vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling en/of vermoeden van een motorische ontwikkelingsstoornis' reikt CLB-medewerkers handvatten voor het handelen en voor de evaluatie van het te doorlopen traject bij zorgvragen i.v.m. 'bewegen en hanteren'.

(goedgekeurd door de stuurgroep Prodia in januari 2013)