Aan de slag bij vragen over 'bewegen en hanteren'

Enkele instrumenten voor de JGZ bij vragen over 'bewegen en hanteren'

 1. ICF-CY

  Het ICF-CY (of International Classification of Functioning, Disability and Health, Children and Youth Version) biedt een begrippenkader, een universele taal om de gezondheid en het functioneren van kinderen en jongeren te beschrijven.

  Het ICF-CY leent zich daarom ook om het functioneren van kinderen en jongeren met problemen bij het 'bewegen en hanteren' te vatten in een gemeenschappelijke taal voor alle betrokkenen.

  • ​​Meer lezen over ICF-CY? Zie rubriek 'Onbeperkt opgroeien' > 'Aan de slag'

  • Voor een overzicht  van items volgens de ICF-classificatie relevant bij vragen over 'hanteren en bewegen': zie bijlage 5 van het Prodiaprotocol Motoriek.
    

 2. ​Het klinisch kinderneurologisch onderzoek door de CLB-arts

  In de onderzoeksfase van een handelingsgericht diagnostisch traject (cf. Prodiaprotocol Motoriek) kan een klinisch neurologisch onderzoek door de CLB-arts nuttig zijn.

  Om CLB-artsen te ondersteunen bij het uitvoeren van het kinderneurologisch onderzoek werkte een netoverstijgende werkgroep samen met de VWVJ een stramien uit. Het stramien wordt toegelicht a.h.v. enkele documenten. De te onderzoeken items worden bovendien geïllustreerd met beeldmateriaal, waarvoor dank aan dr. Nancy Devogelaer:

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.