Training meten en wegen 2006

N.a.v. de Standaard Groei en Pubertaire Ontwikkeling werden in 2006 verschillende trainingen voor CLB-verpleegkundigen georganiseerd omtrent betrouwbaar 'meten en wegen'. Het didactisch materiaal, t.t.z. de achtergrondsinformatie en de oefeningen om de vaardigheden in de vingers te krijgen, werden toen op CD ter beschikking gesteld.

Welnu, ook hieronder vind je dit materiaal. Het laat je toe om deze training zelfstandig of samen met enkele collega's te doorlopen. Handig voor nieuwe krachten, voor stagiairs of gewoon voor elkeen bij wijze van heropfrissing ...

  1. de handouts van de gebruikte powerpoint (*)
  2. een werkboekje, dat zeker ook handig is wanneer je in groep de training doorneemt
  3. de werkkaart 'te klein'
  4. de werkkaart  voor groeivertraging bij meting na 1 schooljaar interval
  5. de werkkaart voor groeivertraging bij meting na 2 schooljaren interval
  6. enkele oefeningen die het belang van betrouwbaar werken illustreren 

(bemerk: de namen zijn volledig fictief)

(*) wie graag over de powerpoint zelf beschikt - voor bv. groepstraining binnen zijn CLB - vindt die hier.

 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht

Lid worden van VWVJ

Je werkt in de JGZ en wil nog beter geïnformeerd worden over JGZ-thema’s? Of je wenst mee te denken over de toekomst van de JGZ? Dan is VWVJ-lidmaatschap iets voor jou.

Wens je op de hoogte te blijven?
 Laat hier jouw emailadres achter.