Jouw Lidmaatschap bij de VWVJ

Samen versterken we de jeugdgezondheidszorg.

Bij de VWVJ begrijpen we de kansen en uitdagingen die jij als professional in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) dagelijks ervaart. We erkennen het belang van jouw werk en de noodzaak om verdere stappen te zetten richting een sterkere positie van de JGZ en de JGZ-beroepsgroep van artsen en verpleegkundigen in het gezondheidszorglandschap. Jouw stem en ervaring zijn onmisbaar voor ons; jij vormt de brug met het veld, de spreekwoordelijke vinger aan de pols die nodig is om de toekomst van de JGZ vorm te geven.

Word lid en laat je stem horen. Zo bouwen we samen aan een kwaliteitsvolle JGZ die voor alle kinderen en jongeren verankerd is in de maatschappelijke gezondheidszorg.

Ledenvoordelen VWVJ

Concrete Ledenvoordelen VWVJ

  • Belangrijke stem: Als lid van de VWVJ word je deel van een vereniging die de belangen van de JGZ en van je beroepsgroep binnen de gezondheidszorg behartigt.
  • Directe impact: Jouw engagement en bijdrage stellen je in staat om rechtstreeks invloed uit te oefenen op beleidsvorming en de richting van onze sector.
  • Netwerkopbouw: Krijg toegang tot een uitgebreid netwerk van JGZ-professionals. Dit biedt mogelijkheden voor samenwerking, kennisuitwisseling en persoonlijke ontwikkeling.
  • Voortdurende ondersteuning: Blijf voortdurend geïnformeerd over de laatste (wetenschappelijke) evoluties in de JGZ dankzij nieuwsbrieven, kortingen op vormingen, werkgroepen, advisering en ledendagen.
  • Collectieve kracht: Gezamenlijk hebben we een sterkere stem in het behartigen van de belangen van de JGZ. Met een toenemend aantal leden kunnen we als beroepsgroep meer invloed uitoefenen en verandering teweegbrengen.

Lidmaatschapbijdrage

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar en is rollend: het wordt jaarlijks vernieuwd op de dag van jouw inschrijving.

VWVJ+

Word Lid!

Versterk de jeugdgezondheidszorg dankzij jouw bijdrage.

Word lid en laat je stem horen. Zo bouwen we samen aan een kwaliteitsvolle JGZ die voor alle kinderen en jongeren verankerd is in de maatschappelijke gezondheidszorg.