Fecale incontinentie is (onvrijwillig) ontlastingsverlies (in het ondergoed of in de luier) boven de leeftijd van 4 jaar. (Bemerk: termen zoals encopresis en soiling worden niet meer gebruikt.)