Nadenken over je rol als jeugdarts en je laten inspireren door collega’s, dat is wat gebeurt in de Werkgroep(en) Jeugdartsen. 

BEROEPSPROFIEL JEUGDARTS

Welke competenties zijn nodig om als jeugdarts een betekenisvolle rol te kunnen opnemen in de huidige maatschappelijke context? Daar boog de VWVJ-Werkgroep Jeugdartsen zich over gedurende 2 opeenvolgende schooljaren.

ROL JGZ VOOR KINDEREN MET SPECIFIEKE ONDERSTEUNINGSNODEN

In september 2018 startte een Werkgroep Jeugdartsen Buitengewoon Onderwijs. 

Welke betekenisvolle rol heeft de JGZ bij de begeleiding van kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs (en bij uitbreiding alle kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden)? En welke rol heeft de jeugdarts hierin?

De werkgroep verkende het waarom, hoe, wat en wil inspireren. Op heden worden de resultaten hiervan  verwerkt in een rapport.