Wie dringende vragen heeft over zelfdoding, of er zelf aan denkt, kan gratis en anoniem bellen met het nummer 1813. Ook zonder belkrediet. Het nummer is dag en nacht bereikbaar.

Wie liever chat dan praat, kan terecht op de webstek zelfmoord1813.be, elke dag van 19u tot 21u30. Je vindt er ook informatie en adressen van mogelijke hulpverlening. Op termijn wordt de site uitgebouwd tot een echt e-mental health-systeem met online-hulpverlening en rechtstreekse doorverwijzing naar hulp in de buurt.

Ook als hulpverlener is omgaan met zelfdoding niet eenvoudig. Je vindt op de website advies en praktische richtlijnen die je als hulpverlener of arts kunnen helpen.