Op de website van de Vlaamse vertrouwenscentra kindermishandeling vind je beknopt informatie over kindermishandeling (gericht aan kinderen/ jongeren, volwassenen) én over de werking van de centra.

(vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be)