Het Vaccinnet is een registratiesysteem voor vaccinaties gekoppeld aan een bestel- en distributiesysteem voor vaccins die door de Vlaamse Gemeenschap ter beschikking gesteld worden aan artsen-vaccinatoren in het kader van haar programmatisch vaccinatiebeleid.

(vaccinnet.be)