De adviezen van de Hoge Gezondheidraad (o.a. omtrent vaccinaties) vind je terug via de portaalsite van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Je vindt er:

(health.belgium.be)