'On track again - verder leven na een poging' is bedoeld als een hulpmiddel voor jongeren na een suïcidepoging. Ervaringen van jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben gehad, zijn herwerkt tot begrijpbare, helpende, getuigenissen.

Voor jonge mensen die een poging hebben ondernomen, is een app  ontwikkeld die te downloaden is via de website. De app On Track Again laat jongeren zien dat er veel dingen zijn die kunnen helpen om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze krijgen tips en hulpmiddelen, ze kunnen eigen muziek, filmpjes of quotes toevoegen en een persoonlijk safetyplan opmaken.

De app en de website maken deel uit van de toolkit voor jonge suïcidepogers en hun naasten. De toolkit vervangt hulpverlening niet, maar is er een goede aanvulling bij en is vooral ook een opstap naar professionele hulp. De toolkit bestaat verder uit een brochure  voor de jongere en een folder voor ouders/naasten.

(ontrackagain.be)
(zelfmoord1813.be)