Via de website van het Centrum ter Evaluatie van Vaccinaties (CEV, Universiteit Antwerpen) vind je ondermeer:

  • de neerslag van het jaarlijkse Valentijn vaccinatiesymposium. Dit symposium richt zich naar alle Vlaamse vaccinatoren: het biedt antwoorden op vragen vanuit de praktijk en geeft een update op het terrein van het vaccinatiegebeuren. Ondermeer ook nuttige bijdragen n.a.v. casuïstiek omtrent inhaalvaccinaties.
  • de antwoorden van een expertenpanel, op basis van nationale en internationale gegevens, op de standpunten van het Europees Forum Voor Vaccinatiebewaking (EFVV) en de vzw Vaccinatieschade.