De website 'Anders naar de bib' biedt tools aan om bibliotheken toegankelijker te maken voor mensen met een handicap.
Niet enkel bibliotheekmedewerkers, ook begeleiders, leerkrachten en elke geïnteresseerde vindt er suggesties voor een bezoek aan de bib op maat.
Het project is uitgewerkt voor vijf doelgroepen: (1) personen met een verstandelijke handicap, (2) dove en slechthorende personen, (3) blinde en slechtziende personen, (4) personen met een ontwikkelingsstoornis (autisme, ADHD en dyslexie) en (5) personen met een motorische handicap.

Ook 'buiten-de-bib-muren' zijn de concrete tips toepasbaar.

(anders-naar-de-bib.be)

10-03-2003