De richtlijn 'mondgezondheid' is er voor JGZ-werkers in de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). De richtlijn stippelt uit hoe CLB kunnen bijdragen aan het bevorderen van de mondgezondheid bij schoolgaanden.

In opdracht van de Vlaamse overheid, ontwikkelt de VWVJ richtlijnen voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de  JGZ. De richtlijnen zijn wetenschappelijk onderbouwd.

De richtlijn 'mondgezondheid' (officieel gekend als 'Standaard Mondgezondheid voor het CLB') werd goedgekeurd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op 23 maart 2009. 

De aanbevelingen voor een gezonde mond zijn:

  • Twee maal per jaar een preventief bezoek aan de tandarts vanaf de leeftijd van twee jaar
  • Goede mondhygiëne (twee maal per dag tandenpoetsen)
  • Gezond mondgezondheidsgerelateerd gedrag (bv. afbouw duimzuigen, water als dorstlesser, rookstop)

De richtlijn geeft aan hoe CLB hierop kunnen inspelen.