Vaccinatie tegen HBV van zuigelingen is gestart begin 1999, en van 12-jarigen tijdens het schooljaar 1999-2000. In 2011 wordt de eerste gevaccineerde zuigelingencohorte dus  overwegend in het eerste secundair onderwijs verwacht.

VWVJ april 2008 - nagelezen augustus 2010