Het evalueren van de implementatie van richtlijnen behoort tot de opdrachten van de VWVJ. Dit kan o.a. door analyse van registratiegegevens.

De standaard Visus is in september 2003 bekendgemaakt en sinds 2005 volledig geïmplementeerd in de CLB. Reeds lang is geopperd om - naast de bevraging van coördinatoren - de evaluatie te staven met analyses van data die geregistreerd zijn in de voormalige databank van de CLB (NICO).

Via het Agentschap Zorg en Gezondheid beschikt de VWVJ over de geanonimiseerde gegevens betreffende het visusonderzoek.

De analyse van deze gegevens is niet alleen bedoeld om te evalueren in welke mate de standaard Visus door de CLB-medewerkers in de praktijk wordt toegepast. De analyse wil ook de kwaliteit van de criteria voor verwijzing naar de oogarts evalueren.

Het  rapport "Toepassing van de Standaard VISUS in het CLB. Een analyse aan de hand van NICO-data." is de neerslag van deze evaluatie. Dit rapport is op 25 april 2014 voorgesteld op de VWVJ-Reflectiedag.