In opdracht van de Vlaamse minister van Volksgezondheid bereidt de VWVJ een standaard gehoor voor, waarin op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd in verband met gehooronderzoek in de CLB.

In dit kader is een literatuuronderzoek verricht omtrent de "Mogelijkheden en grenzen van preventiecampagnes voor lawaaischade bij schoolgaande jongeren".

Lees hier de neerslag van dit onderzoek. (14 pp.)